Kancelaria Adwokat Mateusz Daniluk

Adwokat Mateusz Daniluk

ZAKRES USŁUG

PRAWO KARNE

Prowadzę sprawy karne na każdym ich etapie. Poczynając od postępowania przygotowawczego, kiedy Klient zostaje zatrzymany, tymczasowo aresztowany oraz przesłuchiwany. Poprzez sprawy po skierowaniu aktu oskarżenia do sądu, postępowania odwoławcze, aż po sprawy wykonawcze, związane z wykonywaniem orzeczonej kary. Oprócz obrony, prowadzę także sprawy karne na każdym ich etapie, reprezentując i działając w imieniu pokrzywdzonych, oskarżycieli prywatnych, posiłkowych oraz subsydiarnych.

W przypadku zatrzymania lub rozpoczęcia postępowania karnego najważniejsze jest szybkie działanie. Jeżeli doszło do zatrzymania Ciebie lub Twojego bliskiego, wiesz że coś może się nagle wydarzyć bezzwłocznie skontaktuj się ze mną, bez znaczenia na porę tygodnia czy dnia.

PRAWO CYWILNE

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw z szeroko pojętego prawa cywilnego. W zakres tych spraw zaliczają się przede wszystkim sprawy związane z dochodzeniem należności, z postępowaniami spadkowymi oraz sprawami rodzinnymi, dotyczącymi małżeństwa oraz dzieci, a także opieki i kurateli. Oprócz powyżej wskazanych, zajmuję się sprawami związanymi z dochodzeniem roszczeń z różnego rodzaju umów. Do tych spraw należą także wszelkie sprawy związane z roszczeniami konsumentów, nieuczciwymi kontrahentami oraz niewłaściwym wykonaniem albo brakiem wykonania umowy. Zajmuję się także tworzeniem umów oraz zabezpieczeniem interesów Klientów.

PRAWO AUTORSKIE

Kancelaria prowadzi sprawy dotyczące artystów – autorów, wykonawców czy nabywców praw autorskich.
W spektrum tych spraw należy zaliczyć między innymi tworzenie umów związanych z prawami autorskimi, dochodzeniem roszczeń wynikających z tych umów, reprezentowaniem powyżej wskazanych podmiotów przed organami państwowymi.

PRAWO GOSPODARCZE

W zakres spraw gospodarczych wchodzą przede wszystkim sprawy, dotyczące relacji pomiędzy przedsiębiorcami, spółkami oraz podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.

Reprezentacja Klienta dotyczy każdego etapu sprawy związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, od momentu rozpoczęcia pomiędzy podmiotami negocjacji, współpracy oraz dochodzenia roszczeń z tytułu umów. Nadto, zajmuję się tworzeniem umów oraz reprezentacją przed sądami oraz bądź organami publicznymi. Do niniejszego zaliczają się także sprawy związane z dofinansowaniem podmiotów, upadłością oraz restrukturyzacją.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Kancelaria zajmuje się także prowadzeniem spraw związanych z władztwem publicznym. Klient reprezentowany jest przed organami publicznymi na każdym etapie sprawy, ale i także przed sądami administracyjnymi.