Kancelaria Adwokat Mateusz Daniluk

Adwokat Mateusz Daniluk

Adwokat Mateusz Daniluk

W naszej kancelarii adwokackiej tworzymy mosty między prawem a sprawami klientów, dostarczając nie tylko fachowej pomocy, ale także wsparcia i zrozumienia w najtrudniejszych sytuacjach prawnych.

O mnie

Jestem adwokatem wpisanym na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu pod numerem WRO/ADW/2771.

Ukończyłem Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w 2015 r., a kolejno w 2020 r. ukończyłem aplikację adwokacką w Warszawie.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu różnego rodzaju spraw. Praktykę zacząłem już na studiach i od tamtego czasu nieprzerwanie zajmuję się stosowaniem prawa. Doświadczenie zawodowe zdobywałem przede wszystkim w warszawskich i wrocławskich kancelariach, organach administracji publicznej, a także sądownictwie. Oprócz tego zajmowałem się kompleksową obsługą konsorcjum spółek, prowadząc szeroko pojęte doradztwo oraz reprezentację od spraw cywilnych, poprzez administracyjne, aż po sprawy karne.

Podczas wieloletniej praktyki prawniczej zajmowałem się sprawami z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego, w tym spadkowego oraz rodzinnego, prawa autorskiego, prawa gospodarczego, a także prawa administracyjnego. Oprócz spojrzenia na sprawy od strony pełnomocnika i obrońcy poznałem spojrzenie od drugiej strony, tj. z perspektywy organów administracji publicznej, sądownictwa oraz prokuratury. Podczas odbywania aplikacji adwokackiej miałem możliwość samodzielnego uczestnictwa w wielu rozprawach różnego rodzaju, zastępując adwokatów i radców prawnych.

MISJA KANECLARII


Głównym celem mojej Kancelarii jest indywidualne podejście do Klienta, a przez to zajęcie się Jego sprawą w sposób kompleksowy. Najważniejsze jest zatem dokładne omówienie konkretnej sprawy, szczegółowa analiza stanu faktycznego i dokumentów, a także przeanalizowanie wszelkich możliwości postępowania, a także ewentualnych konsekwencji. Bardzo ważna jest szczera relacja z Klientem oparta na zaufaniu.

Kancelaria zajmuje się różnego rodzaju sprawami. W zakładce „Zakres usług” wskazany został główny ich zakres. Nie oznacza to jednak, że jeżeli sprawa Klienta dotyczy innego rodzaju spraw, to że nie zajmuję się takimi sprawami. Warto wówczas skontaktować się ze mną telefonicznie lub drogą mailową, wskazując czego dotyczy sprawa. Kancelaria ma na celu reprezentację Klienta pomiędzy kontrahentami, przed sądem oraz organami ścigania, a także organami administracyjnymi.

Warto pamiętać, iż fachowe doradztwo prawnika potrzebne jest już od samego początku powstania sprawy oraz jakiegokolwiek sporu czy problemu. Najważniejszy jest zatem czas, szybkość reakcji oraz podjęcie skutecznego działania wraz z przeanalizowaniem wszelkich możliwych scenariuszy oraz konsekwencji.

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie w zależności od rodzaju oraz zawiłości sprawy. Kancelaria zajmuje się także sprawami pro bono, w sytuacji potrzeby ochrony prywatnego interesu. Decydując się na współpracę z Kancelarią masz pewność indywidualnego zajęcia się Twoją sprawą oraz zabezpieczenia Twojego interesu.

ZAKRES USŁUG

PRAWO KARNE

Prowadzę sprawy karne na każdym ich etapie. Poczynając od postępowania przygotowawczego, kiedy Klient zostaje zatrzymany, tymczasowo aresztowany oraz przesłuchiwany. Poprzez sprawy po skierowaniu aktu oskarżenia do sądu, postępowania odwoławcze, aż po sprawy wykonawcze, związane z wykonywaniem orzeczonej kary. Oprócz obrony, prowadzę także sprawy karne na każdym ich etapie, reprezentując i działając w imieniu pokrzywdzonych, oskarżycieli prywatnych, posiłkowych oraz subsydiarnych.

W przypadku zatrzymania lub rozpoczęcia postępowania karnego najważniejsze jest szybkie działanie. Jeżeli doszło do zatrzymania Ciebie lub Twojego bliskiego, wiesz że coś może się nagle wydarzyć bezzwłocznie skontaktuj się ze mną, bez znaczenia na porę tygodnia czy dnia.

PRAWO CYWILNE

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw z szeroko pojętego prawa cywilnego. W zakres tych spraw zaliczają się przede wszystkim sprawy związane z dochodzeniem należności, z postępowaniami spadkowymi oraz sprawami rodzinnymi, dotyczącymi małżeństwa oraz dzieci, a także opieki i kurateli. Oprócz powyżej wskazanych, zajmuję się sprawami związanymi z dochodzeniem roszczeń z różnego rodzaju umów. Do tych spraw należą także wszelkie sprawy związane z roszczeniami konsumentów, nieuczciwymi kontrahentami oraz niewłaściwym wykonaniem albo brakiem wykonania umowy. Zajmuję się także tworzeniem umów oraz zabezpieczeniem interesów Klientów.

PRAWO AUTORSKIE

Kancelaria prowadzi sprawy dotyczące artystów – autorów, wykonawców czy nabywców praw autorskich.
W spektrum tych spraw należy zaliczyć między innymi tworzenie umów związanych z prawami autorskimi, dochodzeniem roszczeń wynikających z tych umów, reprezentowaniem powyżej wskazanych podmiotów przed organami państwowymi.

PRAWO GOSPODARCZE

W zakres spraw gospodarczych wchodzą przede wszystkim sprawy, dotyczące relacji pomiędzy przedsiębiorcami, spółkami oraz podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.

Reprezentacja Klienta dotyczy każdego etapu sprawy związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, od momentu rozpoczęcia pomiędzy podmiotami negocjacji, współpracy oraz dochodzenia roszczeń z tytułu umów. Nadto, zajmuję się tworzeniem umów oraz reprezentacją przed sądami oraz bądź organami publicznymi. Do niniejszego zaliczają się także sprawy związane z dofinansowaniem podmiotów, upadłością oraz restrukturyzacją.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Kancelaria zajmuje się także prowadzeniem spraw związanych z władztwem publicznym. Klient reprezentowany jest przed organami publicznymi na każdym etapie sprawy, ale i także przed sądami administracyjnymi.

KARIERA I WSPÓŁPRACA

Kancelaria Prawna Adwokat Mateusz Daniluk jest otwarta na szeroko pojętą współpracę z różnymi podmiotami.

Zastępstwo prawne i reprezentacja prowadzone są na terenie całej Polski.
Głównie jednak w środkowej i południowej Polsce. Województwo mazowieckie, lubelskie, dolnośląskie, opolskie, łódzkie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie, małopolskie.

Jeżeli chciałbyś podjąć współpracę z Kancelarią zapraszam do kontaktu wraz z propozycją współpracy. Z pewnością otrzymasz odpowiedź