Kancelaria Adwokat Mateusz Daniluk

Adwokat Mateusz Daniluk

Zwolnienie z pracy z tytułu siły wyższej​

Zwolnienie z pracy z tytułu siły wyższej W kwietniu 2023 roku w życie weszła nowelizacja Kodeksu Pracy. Celem tej zmiany było dostosowanie przepisów do unijnych dyrektyw, zwłaszcza dotyczących przejrzystych warunków pracy oraz tzw. WorkLifeBalance, czyli równowagi między życiem zawodowym a prywatnym pracowników. Wiele, z pewnością pozytywnych dla pracowników, zmian może stanowić nowe wyzwania przed pracodawcami […]