Kancelaria Adwokat Mateusz Daniluk

Adwokat Mateusz Daniluk

Najświeższe zmiany w prawie spadkowym

NAJŚWIEŻSZE ZMIANY W PRAWIE SPADKOWYM W 2023 roku w prawie spadkowym nastąpiły znaczące zmiany. Znowelizowane zostały najważniejsze akty prawne dotyczące postępowania spadkowego, czyli: Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, oraz Kodeks postępowania cywilnego. Celem zmian jest usprawnienie procedury spadkowej, zwiększenie ochrony prawnej dla małoletnich spadkobierców, doprecyzowanie istniejących przepisów, przyśpieszenie postępowania spadkowego oraz wzmocnienie zasad moralnych […]

Sprawy frankowe – żądania kredytobiorców​

Sprawy frankowe – żądania kredytobiorców W latach 2004-2009 grupa około miliona kredytobiorców zaciągnęła kredytu indeksowane i denominowane powiązane z walutą CHF. Był to okres, gdy kurs franka szwajcarskiego osiągał historycznie niskie wartości. Pierwotnie kredytobiorcy mogli cieszyć się niższymi kosztami związanymi z wykonywaniem umowy, w porównaniu do osób, które zdecydowały się skorzystać z klasycznych kredytów złotówkowych. […]

Pominięto mnie w testamencie

Pominięto mnie w testamencie. Czy coś mi przysługuje po spadkodawcy? W sytuacji, gdy zostaliśmy pominięci przy dziedziczeniu z testamentu nadal przysługuje nam część spadku, który dostalibyśmy, gdyby dziedziczenie następowało z mocy ustawy, a nie z mocy testamentu. W takiej sytuacji dzieciom, wnukom, małżonkowi oraz rodzicom naszego spadkodawcy przysługuje tzw. zachowek.  Jeżeli osoba, której taki zachowek […]

Odpowiedzialność za długi małżonka we wspólności majątkowej​

Odpowiedzialność za długi małżonka we wspólności majątkowej Wraz z zawarciem małżeństwa dwie osoby rozpoczynają wspólne życie oraz wspólne gospodarstwo domowe. Częstokroć to gospodarstwo już powstało wcześniej, w związku z jego powstaniem pojawia się kwestia majątku wspólnego oraz ewentualnej odpowiedzialności za długi wspólne oraz drugiego małżonka. Zazwyczaj w związku z zawarciem małżeństwa tworzy się wspólność majątkowa […]