Kancelaria Adwokat Mateusz Daniluk

Adwokat Mateusz Daniluk

Zawarcia małżeństwa przez cudzoziemców w Polsce

Cudzoziemcy przebywający w Polsce legalnie nie muszą wracać do swojego kraju ojczystego, żeby wziąć ślub ze sobą, mogą to zrobić w Polsce. Polskie prawo umożliwia zawarcie małżeństwa przez cudzoziemców jest to jednak możliwe po przedstawieniu właściwych dokumentów. Aby zawrzeć w Polsce małżeństwo przyszli małżonkowie nie mogą przede wszystkim pozostawać w ważnym związku małżeńskim. Żeby można było to sprawdzić należy przedłożyć w urzędzie dokument, który świadczy o braku okoliczności wyłączających możliwość zawarcia ślubu. Wiele krajów takie dokumenty wydaje, toteż należy taki dokument uzyskać od organu kraju z którego się pochodzi i ten dokument przedłożyć w polskim urzędzie.

Czasami jednak uzyskanie takiego dokumentu jest utrudnione albo niemożliwe. Do takiej sytuacji dochodzi w przypadku, gdy na przykład w kraju panuje wojna albo przepisy prawa właściwego kraju nie przewidują wydania takiego dokumentu. Przykładem może być tutaj Ukraina, która nie wydaje dokumentu o tym, że brak jest okoliczności wyłączających możliwość zawarcia ślubu.

Co w takiej sytuacji? Czy można w takim przypadku jednak zawrzeć w Polsce ślub?

W przypadkach gdy ojczysty kraj nie przewiduje wydanie dokumentu, o którym mowa powyżej albo znajduje się na przykład w stanie wojny, cudzoziemiec chcący zawrzeć związek małżeński w Polsce musi uzyskać postanowienie sądu, które mu to umożliwi. 

Postępowanie o zwolnieniu z obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa.

Wniosek o wydanie takiego postanowienia złożyć należy w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania cudzoziemca w Polsce, tzn. sądu który zajmuje się konkretnym powiatem, miastem czy częścią miasta. 

Jeżeli na przykład cudzoziemca zamieszkuje we Wrocławiu na Krzykach to wówczas właściwym sądem będzie Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu. Wniosek powinien zostać skierowany do wydziału zajmującego się sprawami rodzinnymi i musi być odpowiednio uzasadniony, należy wskazać sądowi dlaczego nie można było uzyskać dokumentu o tym, że ślub można zawrzeć ze swojego państwa. 

Oprócz tego do wniosku należy załączyć dokumenty świadczące o miejscu zamieszkania, legalności pobytu oraz tożsamości. Wniosek musi zostać także opłacony w kwocie 100 zł. W tym miejscu warto podkreślić, że jeśli ślub ma być pomiędzy dwoma cudzoziemcami to każdy z nich musi złożyć odrębny wniosek.

Po uzyskaniu postanowienia sądu małżeństwo może być zawarte w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz w świątyniach zarejestrowanych w Polsce związków wyznaniowych (np. kościele albo cerkwi).

Profesjonalna pomoc

Bardzo często skompletowanie całości dokumentacji oraz złożenie odpowiedniego wniosku bywa problematyczna, w takim przypadku warto zwrócić się o pomoc.

Kancelaria zajmuje się także prowadzeniem tego typu spraw. Jeżeli chcesz wziąć w Polsce ślub, a pochodzisz z innego kraju i nie jesteś pewien jak to zrobić to możemy Ci pomóc.

Ostatnie wpisy