Kancelaria Adwokat Mateusz Daniluk

Adwokat Mateusz Daniluk

Opieka naprzemienna

Rozstanie wpływa także bezpośrednio na dzieci. Co więc w sytuacji gdy rodzina się rozpada i dzieci nie mogą być przy obojgu rodziców. Warto wówczas zastanowić się nad opieką naprzemienną. Polega ona na tym, że oboje rodziców posiada pełną władzę rodzicielską, ale dzieci mieszkają naprzemiennie u każdego z rodziców w ustalonych okresach.
 
Oznacza to, że sąd w orzeczeniu wskazuje okresy, w których dzieci przebywają u każdego z rodziców. Warto pamiętać, iż ważne jest tutaj choćby minimalne porozumienie stron do takiego właśnie ustalenia opieki nad dziećmi, oczywistym jest bowiem fakt, że wożenie dzieci z miejsca zamieszkania jednego rodzica do drugiego oraz przede wszystkim kwestia wychowania, podczas gdy obydwoje rodziców posiada pełnię władzy rodzicielskiej, potrzebne jest porozumienie. Niewątpliwie taki sposób opieki nad dziećmi ma wiele plusów i minusów, niemniej jednak wydaje się, że jest to jeden z najlepszych sposobów, aby każdy z rodziców partycypował w równym zakresie w wychowywaniu dziecka, zwłaszcza gdy każde z nich chce wpływać na wychowanie dzieci.

Opieka naprzemienna a alimenty

Wraz z ustaleniem przez sąd pieczy naprzemiennej mogą zostać ustanowione na rzecz małoletnich dzieci alimenty. Warto pamiętać, że podstawą wówczas będzie dysproporcja pomiędzy zarobkami rodziców. Trzeba jednak pamiętać, że każda sprawa będzie inna, a czy sąd orzeknie o pieczy naprzemiennej oraz o alimentach zależy od niego oraz od zachowania i podejściu rodziców. Ważne jest w takiej sytuacji dokładne zagłębienie się w sprawę, aby podjąć jak najlepszą decyzję. Przy rozwodzie w sytuacji gdy strony mają małoletnie dzieci to ich dobro powinno być najważniejsze, sąd z pewnością wskaże na tę kwestię, bowiem rozwód nie zostanie orzeczony, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci rodziców.