Kancelaria Adwokat Mateusz Daniluk

Adwokat Mateusz Daniluk

Odpowiedzialność za długi małżonka we wspólności majątkowej

Wraz z zawarciem małżeństwa dwie osoby rozpoczynają wspólne życie oraz wspólne gospodarstwo domowe. Częstokroć to gospodarstwo już powstało wcześniej, w związku z jego powstaniem pojawia się kwestia majątku wspólnego oraz ewentualnej odpowiedzialności za długi wspólne oraz drugiego małżonka.

Zazwyczaj w związku z zawarciem małżeństwa tworzy się wspólność majątkowa ustawowa. Wówczas małżonkowie mają wspólny majątek. Wspólność ustawowa obejmuje przedmioty nabyte w czasie jej trwania przez jednego lub dwoje małżonków. W szczególności w ten skład wchodzą wynagrodzenie za pracę oraz dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego oraz z majątku osobistego każdego z małżonków.

W skład osobistego majątku każdego z małżonków należą m.in. przedmioty nabyte przed powstaniem wspólności, nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała, wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę oraz prawa autorskie.

Można stwierdzić zatem, że powstać mogą trzy oddzielne majątki, wspólny oraz osobiste każdego z małżonków.

Co jednak z długami?

Jeżeli małżonkowie wspólnie zaciągają dług to odpowiadają majątkiem wspólnym, ale i osobistymi. Jeżeli jeden z małżonków zaciąga dług za zgodą drugiego małżonka odpowiadają majątkiem wspólnym oraz majątkiem osobistym tego małżonka, który dług zaciągnął. Jeżeli jednak dojdzie do sytuacji, gdy jeden z małżonków bez zgody drugiego zaciągnie dług to wówczas za długi odpowiada jedynie małżonek, który zaciągnął dług i tylko swoim majątkiem osobistym, czyli tym co nabył przed zawarciem małżeństwa oraz tym co wchodzi jedynie w jego majątek osobisty.

Okoliczności, które mogą komplikować stan rzeczy jest wiele, dlatego warto jest dokładnie przeanalizować stan faktyczny i zastanowić się nad rozstrzygnięciem ewentualnego albo powstałego problemu, sposobów jest wiele. Warto dodać na zakończenie, że istnieją różne umowy majątkowe małżeńskie, które zmieniają ustawową wspólność majątkową.