Kancelaria Adwokat Mateusz Daniluk

Adwokat Mateusz Daniluk

Zawarcia małżeństwa przez cudzoziemców w Polsce

Zawarcia małżeństwa przez cudzoziemców w Polsce Cudzoziemcy przebywający w Polsce legalnie nie muszą wracać do swojego kraju ojczystego, żeby wziąć ślub ze sobą, mogą to zrobić w Polsce. Polskie prawo umożliwia zawarcie małżeństwa przez cudzoziemców jest to jednak możliwe po przedstawieniu właściwych dokumentów. Aby zawrzeć w Polsce małżeństwo przyszli małżonkowie nie mogą przede wszystkim pozostawać […]

Opieka naprzemienna

Opieka naprzemienna Rozstanie wpływa także bezpośrednio na dzieci. Co więc w sytuacji gdy rodzina się rozpada i dzieci nie mogą być przy obojgu rodziców. Warto wówczas zastanowić się nad opieką naprzemienną. Polega ona na tym, że oboje rodziców posiada pełną władzę rodzicielską, ale dzieci mieszkają naprzemiennie u każdego z rodziców w ustalonych okresach. Oznacza to, że […]

Uznanie ojcostwa dziecka nienarodzonego

Uznanie ojcostwa dziecka nienarodzonego Wiele par niebędących małżeństwem spodziewa się przyjścia na świat ich wspólnego dziecka. Sytuacja jest oczywista i bezproblemowa kiedy para jest już małżeństwem, wówczas zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym domniemywa się, że ojcem dziecka jest mąż matki, a związku z tym wszelkie formalności związane z rejestracją dziecka oraz uzyskaniem aktu urodzenia, […]