Kancelaria Adwokat Mateusz Daniluk

Adwokat Mateusz Daniluk

Powody uchylenia obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka

Powody uchylenia obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka Dziedziczenie przez małoletnich Zgodnie z regulacją zawartą w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Zasadniczo rodzice mogą uchylić się od […]

Rola Obrony w Postępowaniu Karnym: Kluczowe Kwestie i Strategie

Nawiązka na rzecz Pokrzywdzonych w postępowaniu karnym Nawiązka w postępowaniu karnym to kara pieniężna stanowiąca odszkodowanie za doznaną krzywdę.   W języku potocznym oddać coś komuś z nawiązką oznacza odpłacić tym samym, ale z naddatkiem. W postępowaniu karnym można upatrywać analogii, gdyż nawiązka najczęściej jest orzeczona obok kary zasadniczej. Oznacza to, że Sąd może orzec np. karę […]

Najczęstsze błędy osób oskarżonych: Jak unikać pułapek prawnych

Nawiązka na rzecz Pokrzywdzonych w postępowaniu karnym Nawiązka w postępowaniu karnym to kara pieniężna stanowiąca odszkodowanie za doznaną krzywdę.   W języku potocznym oddać coś komuś z nawiązką oznacza odpłacić tym samym, ale z naddatkiem. W postępowaniu karnym można upatrywać analogii, gdyż nawiązka najczęściej jest orzeczona obok kary zasadniczej. Oznacza to, że Sąd może orzec np. karę […]

Zawarcia małżeństwa przez cudzoziemców w Polsce

Zawarcia małżeństwa przez cudzoziemców w Polsce Cudzoziemcy przebywający w Polsce legalnie nie muszą wracać do swojego kraju ojczystego, żeby wziąć ślub ze sobą, mogą to zrobić w Polsce. Polskie prawo umożliwia zawarcie małżeństwa przez cudzoziemców jest to jednak możliwe po przedstawieniu właściwych dokumentów. Aby zawrzeć w Polsce małżeństwo przyszli małżonkowie nie mogą przede wszystkim pozostawać […]

Nawiązka na rzecz pokrzywdzonych w postępowaniu karnym

Nawiązka na rzecz Pokrzywdzonych w postępowaniu karnym Nawiązka w postępowaniu karnym to kara pieniężna stanowiąca odszkodowanie za doznaną krzywdę.   W języku potocznym oddać coś komuś z nawiązką oznacza odpłacić tym samym, ale z naddatkiem. W postępowaniu karnym można upatrywać analogii, gdyż nawiązka najczęściej jest orzeczona obok kary zasadniczej. Oznacza to, że Sąd może orzec np. karę […]

Najświeższe zmiany w prawie spadkowym

NAJŚWIEŻSZE ZMIANY W PRAWIE SPADKOWYM W 2023 roku w prawie spadkowym nastąpiły znaczące zmiany. Znowelizowane zostały najważniejsze akty prawne dotyczące postępowania spadkowego, czyli: Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, oraz Kodeks postępowania cywilnego. Celem zmian jest usprawnienie procedury spadkowej, zwiększenie ochrony prawnej dla małoletnich spadkobierców, doprecyzowanie istniejących przepisów, przyśpieszenie postępowania spadkowego oraz wzmocnienie zasad moralnych […]

Zwolnienie z pracy z tytułu siły wyższej​

Zwolnienie z pracy z tytułu siły wyższej W kwietniu 2023 roku w życie weszła nowelizacja Kodeksu Pracy. Celem tej zmiany było dostosowanie przepisów do unijnych dyrektyw, zwłaszcza dotyczących przejrzystych warunków pracy oraz tzw. WorkLifeBalance, czyli równowagi między życiem zawodowym a prywatnym pracowników. Wiele, z pewnością pozytywnych dla pracowników, zmian może stanowić nowe wyzwania przed pracodawcami […]

Sprawy frankowe – żądania kredytobiorców​

Sprawy frankowe – żądania kredytobiorców W latach 2004-2009 grupa około miliona kredytobiorców zaciągnęła kredytu indeksowane i denominowane powiązane z walutą CHF. Był to okres, gdy kurs franka szwajcarskiego osiągał historycznie niskie wartości. Pierwotnie kredytobiorcy mogli cieszyć się niższymi kosztami związanymi z wykonywaniem umowy, w porównaniu do osób, które zdecydowały się skorzystać z klasycznych kredytów złotówkowych. […]

Pominięto mnie w testamencie

Pominięto mnie w testamencie. Czy coś mi przysługuje po spadkodawcy? W sytuacji, gdy zostaliśmy pominięci przy dziedziczeniu z testamentu nadal przysługuje nam część spadku, który dostalibyśmy, gdyby dziedziczenie następowało z mocy ustawy, a nie z mocy testamentu. W takiej sytuacji dzieciom, wnukom, małżonkowi oraz rodzicom naszego spadkodawcy przysługuje tzw. zachowek.  Jeżeli osoba, której taki zachowek […]

Opieka naprzemienna

Opieka naprzemienna Rozstanie wpływa także bezpośrednio na dzieci. Co więc w sytuacji gdy rodzina się rozpada i dzieci nie mogą być przy obojgu rodziców. Warto wówczas zastanowić się nad opieką naprzemienną. Polega ona na tym, że oboje rodziców posiada pełną władzę rodzicielską, ale dzieci mieszkają naprzemiennie u każdego z rodziców w ustalonych okresach. Oznacza to, że […]